Asiakasryhmät löytyvät "Asiakkaat" -sivulta "Asiakasryhmät" -välilehdeltä. Kaikki asiakkaat kuuluvat oletuksena ryhmään nimeltä "Oletusryhmä". Ko. ryhmän voi nimetä myöhemmin haluamakseen. Asiakas voi kuulua ainoastaan yhteen ryhmään ja ryhmän vaihtaminen tapahtuu muokkaamalla asiakkaan tietoja.


Asiakasryhmälle voi määrittää maksuehdon sekä alennusprosentin. Asiakasryhmälle asetettu maksuehto ajaa yli asetuksissa olevan maksuehdon ko. asiakasryhmään kuuluvilla asiakkailla. Vastavuoroisesti myös asiakkaalle voi määrittää maksuehdon sekä alennusprosentin, jotka ajavat yli asiakasryhmälle asetetut arvot.


Asiakasryhmälle on mahdollista luoda ryhmälasku, josta löydät lisätietoja täältä