Voit tuoda uusia asiakkaita palveluun sekä päivittää olemassa olevia klikkaamalla "Asiakkaat" -sivun yläosasta "Lisätoiminnot" - "Tuo useita asiakkaita kerralla". Lisätietoja uusien asiakkaiden tuonnista löydät otsikon "Miten tuon olemassa olevat asiakkaani?" alta.


Jos haluat tehdä massapäivityksen Laskupisteessä olevaan asiakasrekisteriisi, se onnistuu lataamalla Laskupisteen asiakastiedot Asiakkaat -sivulla olevasta CSV -napista. Tämän jälkeen lataa ko. data käyttämääsi taulukkolaskentaohjelmaan, esim. Excel, jossa voit tehdä haluamasi muutokset asiakastietoihin. Huomaa, että jos avaat CSV-tiedoston suoraan Excelissä, voi se hävittää nollat esim. postinumeroiden ja puhelinnumeroiden edestä. Tämän estämiseen löydät ohjeet "Tuo useita asiakkaita kerralla" -toiminnon yhteydestä.


Jos olet ladannut CSV-tiedoston Laskupisteestä, sisältää se asiakasnumeron. Tällöin yritysasiakkailta on mahdollista myös Y-tunnusta ja henkilöasiakkailta nimeä. Jos tuotava CSV-tiedosto ei sisällä Laskupisteen asiakasnumeroa tai ko. kenttää ei valita tuotavaksi, haetaan olemassa olevat yritysasiakkaat tällöin Y-tunnuksen mukaan ja henkilöasiakkaat nimen mukaan ja tällöin näitä tietoja ei ole mahdollista muokata (tai muuten asiakkaista luodaan uusia).


Kun ole tehnyt tarvittavat muutokset, tallenna tiedosto CSV-muodossa koneellesi, josta voit ladata sen Laskupisteeseen "Tuo useita asiakkaita kerralla" -toiminnon kautta.


Ennen kuin tallennat asiakastietojen muutokset "Asiakastietojen tuomisen varmistus" -sivulla, varmista että taulukossa tiedot ovat varmasti oikein ja oikean reunan "Tila" -sarake näyttää oikeaa tilaa. Huomaa, että tuomiasi tietoja ei ole tallennuksen jälkeen mahdollista enää peruuttaa. "Tila" -sarakkeen "Uusi" tarkoittaa, että ko. rivistä luodaan uusi asiakas. "Muokattu" tarkoittaa, että ko. asiakkaan tietoja tullaan muokkaamaan tallennuksen yhteydessä. "Ei muutosta" tarkoittaa, että ko. rivin tiedot eivät ole muuttuneet, eikä ko. asiakkaaseen tällöin tehdä mitään muutoksia.


Huom! "Tuo useita asiakkaita kerralla" -toiminnon avulla ei ole mahdollista poistaa tietoja asiakkailta, vaan ainoastaan lisätä tai muokata niitä.


Jos haluat siirtää kerralla suuremman joukon asiakkaita ryhmästä toiseen, voit tehdä tämän määrittämällä halutun ryhmän nimen Asiakasryhmä-sarakkeessa. Huomaa, että Laskupiste luo uuden asiakasryhmän kaikista ryhmistä, joita ei ole vielä olemassa ja asettaa ko. ryhmän omaavat asiakkaat sen jäseniksi.